מהיום אפשר לשאול ספרים דיגיטליים פרטים אצל ספרניות